سامانه فراگیر آموزش
  • 1/2
    اطلاعیه مهم 1399/07/23
  • 2/2
    راهنمای مشاهده سامانه فراگیر آموزش کارکنان

همکار گرامی همانگونه که مستحضرید از سال 1395 تاکنون اطلاعیه های دوره های آموزشی مورد تأئید مدیریت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در منو آرشیو اخبار همین سامانه درج میشود، بنابراین دوره های آموزشی که از هر طریقی (شبکه های اجتماعی و یا سامانه های مختلف دانشگاه) اطلاع رسانی میشود معیار تأئید برای محاسبه سوابق آموزشی ضمن خدمت نخواهد بود، تقاضا میشود قبل از اقدام برای شرکت در هر دوره آموزشی منو آرشیو اخبار این سامانه را بررسی نمائید.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )