سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنمای مشاهده سامانه فراگیر آموزش کارکنان

1

برای ورود به سامانه در قسمت نام کاربری شماره ملّی (بدون خط فاصله) و در قسمت رمز عبور 123456 را وارد کنید.

توجه: پس از اولین ورود به سامانه نسبت به تغییر کلمه رمز عبور اقدام فرمائید، بدیهی است مسئولیت نحوه استفاده از سامانه توسط کاربر متوجه صاحب کد ملی مربوطه است، لذا نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام نموده و آن را در اختیار دیگران قرار ندهید.

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )